Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy

Y-tunnus: 0967757-9

Jalostajantie 4, 86600 Haapavesi

0400-389550 / Hannu

toimisto@kaivinkonetyotjantunen.com

2. Rekisterin nimi

Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Yksityisasiakkailta kerätään:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero

Yritysasiakkailta kerätään:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yhteys- ja laskutustiedot
 • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia oikeuksia liittyen Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin:

 • oikeus tutustua henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa
 • oikeus tietojen siirrettävyyteen
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

5. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään sopimussuhteen ajan ja sopimuksen päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaan.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirrot

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille, ellei lainsäädännössä niin vaadita. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Mistä saa lisätietoja?

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa numerosta 0407584924/toimisto tai sähköpostilla osoitteesta toimisto@kaivinkonetyotjantunen.com.